Persondatalovgivning

Sådan behandler vi dine persondataoplysninger

(Persondataloven) Udfyld dette skema og medbring til undervisningen, første gang. 

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn:
Adresse:
Mobilnummer:
E-mail:
Cpr.nr :


(Cpr.nr bruges til oprettelse af kørekort forløb hos Borgerservice. Du udfylder ved opstart ansøgning om kørekort, som Stines Køreskole, bruger til oprettelse i koreprovebooking.dk samt viderebringer ansøgningen om kørekort til den lokale Borgerservice. Ved accept af handelsbetingelserne, accepterer du samtidig at Stines Køreskole, må bruge dit CPR nr. til de nævnte formål)

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, opfylde lovkrav samt kommunikere med dig.

Når du videregiver personoplysninger via vores stineskoreskole.dk, i form af dit telefon nummer, sikrer vi, at det altid bliver slettet fra vores mail system efter vi har haft kontakt, dog senest 8 dage efter.

Stine Bay Øllgaard og Palle Bay Øllgaard fra Stines Køreskole, har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Hvis der benyttes ekstern kørelærer til undervisning, har denne begrænset adgang til dine persondataoplysninger.

Stines Køreskole vedligeholder vores hjemmeside, og ovennævnte har derfor adgang til de indsamlede data.

Under forløbet opbevares dine persondataoplysninger, i vor lektionsplan, digitalt via Signnow.com. Ved teoriprøven og derefter opbevares det i papirform, og derfor slettes det digitalt.

Ved opstart skal eleven udfylde en ansøgning om kørekort. Denne er i elevens varetægt indtil teoriprøven. Eleven har derfor selv ansvaret for de persondataoplysninger der er i ansøgningen, lægeerklæringen, førstehjælpsbeviset samt evt. samtykkeerklæring. Eleven skal selv sørge for at dette bliver godkendt på Borgerservice, når de nødvendige papirer er klar.

Ved teoriprøven og derefter har Stines Køreskole ansvaret for persondataoplysninger på ansøgningen om kørekort og lektionsplanen.

Oplysninger afgivet til Stineskoreskole.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger om dig.
Som registreret hos Stines Køreskole har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Stines Køreskole via e-mail stine@stineskoreskole.dk

Elektronisk henvendelse
Ved tilmelding på stineskoreskole.dk giver du os samtidig samtykke til, at Stines Køreskole må kontakte dig via e-mail, SMS, Snapchat, Messenger og telefon.
Henvendelse kan bestå i:

– Udsendelse af fakturaer og betaling via Mobilepay.
– Rykker skrivelser ved manglende betaling.
– Oplysninger om dit kørekortforløb, f.eks. remindere. 
– Kommunikation om køretider og andre aftaler


Fotosamtykke sociale medier
Ved bestået køreprøve og evt. i løbet af dit forløb, kan der efter dit valg, blive taget fotos, som lægges på de sociale medier. Når du samtykker til at få taget et sådant foto, giver du automatisk samtykke til at Stines Køreskole må offentliggøre det på relevante sociale medier. Du kan til enhver tid nægte at få taget fotoet, ligesom du til enhver tid kan bede om at få det slettet på de sociale medier igen. 

Sletning af persondata
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Du har altid ret til at få oplyst hvilke oplysninger vi opbevarer, og du har altid ret til at få dem slettet, med mindre en anden lov umuliggør dette.

Stines Køreskole skal, ifølge lov,  beholde din lektionsplan i 2 år. I denne tid opbevares din lektionsplan bag lås. Efter de 2 år, makuleres lektionsplanen.

Ønsker du at vi skal slette oplysninger om dig, bedes du rette henvendelse via mail til stine@stineskoreskole.dk